Fotogaléria:

Anketa:

Únia žien

Základná organizácia Únie žien Slovenska v Harichovciach bola založená 22.3.1999 ako následnická organizácia Slovenského zväzu žien, ktorá pracoval a v našej obci asi od roku 1968-69. Po roku 1989 sa rozpadla a jej oživenie nastalo až v hore uvedenom roku. Odvtedy pracuje aktívne a neprestajne a každým rokom zvyšuje počet svojich členiek. V tomto čase máme 52 členiek.

ÚŽS je dobrovoľná ženská organizácia, ktorá sa zameriava na kultúrnu, záujmovú ale aj výchovnú činnosť žien. Skupina členiek, ktorá sa aktívnejšie zaoberá záujmovou činnosťou- ručnými prácami sa schádza každý pondelok v tzv. babinci v Penzione Šefčík.

Každý rok poriadame výstavky ručných prác a to 1-2 krát do roka a už po niekoľko rokov nimi reprezentujeme našu obec na celo okresnom podujatí Avitur. Naše členky sa ručnými prácame prezentujú aj na celookresných akciach, ktoré uskutočňuje Obvodná organizácie ÚŽS v Spišskej Novej vsi. Sú to: Predveľkonočné stretnutie rodín a Čaro Vianoc.

Veľká skupina členiek má záujem o kultúru , preto organizujeme zájazdy na divadelné predstavenia do Sp.Novej Vsi, Levoče, Prešova a Košíc. Niekoľkokrát sme spolu s Jednotou dôchodcov usporiadali malé vychádzky do prírody.

Každým rokom spolu oslávime Deň matiek.

Keďže v našej organizácii je veľa členiek folklórnej skupiny Harihovčan, ktorý na posledné fašiangy sa prezentuje v obci " chodzením s rožňom" rozhodli sa každý rok pre staršie páry organizovať Fašiangovú veselicu, ktorá má v dedine dobrý ohlas a každým rokom ma o ňu záujem väčší počet obyvateľ obce.

V ostatnom období sa zameriavame najmä na získavanie nových mladších členiek, ktoré by pokračovali v práci organizácie po nás starších. Aj vo výbore máme dve mladšie členky, ktoré nám veľmi pomáhajú pre rôznych akciách.


ZO ÚŽS spolupracuje s folklórnou skupinou Harihovčan, Jednotou Dôchodcov a účinnú pomoc dostáva aj od Obecného úradu. Dúfame, že to tak bude aj naďalej.

(KS©ZOUZS2011)


 

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk