Fotogaléria:

Anketa:

Zmluvy, faktúry, objednávky

Povinné zverejňovanie od 1.1.2012
Od 1.1.2012 Obec Harichovce zverejňuje dokumenty v zmysle zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov na webovom sídle: http://harichovce.obecny-portal.sk
Povinné zverejňovanie od 19.4.2017
Od 19.4.2017 Obec Harichovce zverejňuje dokumenty v zmysle zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov na webovom sídle: https://harichovce.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#obec-harichovce
ZMLUVY
pdf Zmluva o dodávke plynu - ŠK
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu - ŠK
pdf Zmluva o dodávke plynu - OcÚ
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu - OcÚ
pdf Dodatok č.10 k Zmlúve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
pdf Zmluva o prenájme reklamnej plochy
pdf Kúpna zmlúva na dodanie tovaru - " ČOV Nová, Potočná"
pdf Zmluva o obchodných podmienkach - Radoma
pdf Zmluva o výpožičke - Radoma
pdf Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému MK SR
pdf Zmluva o združenej dodávke plynu
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
pdf Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Krajského úradu životného prostredia Košice
pdf Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku - AQUASPIŠ
pdf Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
pdf Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
FAKTÚRY
pdf 237.2011-1031102007-brantner nova
pdf 236.2011-11020632-LIVONEC
pdf 230.2011-411215976-VEOLIA VODA
pdf 214.2011-2011226-EKOPROGRES
pdf 208.2011-1031101820-brantner nova
pdf 201.2011-7437609708-VSE
pdf 197.2011-411213880-VEOLIA VODA
pdf 195.2011-411213878-VEOLIA VODA
pdf 188.2011-S-34071-Ka-JUDr.Kamenicky
pdf 187.2011-1031101501-brantner nova
pdf 160.2011-110017-Promus
pdf 151.2011-1031101242-brantner nova
pdf 150.2011-0111058125-LE CHEQUE DEJEUNER
pdf 122.2011-1031100984-brantner nova
pdf 113.2011-411107894-VEOLIA VODA
pdf 111.2011-2270001080-VSE
pdf 096.2011-1031100682-brantber nova
pdf 090.2011-20118-Daniela Dudová
pdf 076.2011-S-109-Ka-JUDr.Kamenicky
pdf 062.2011-1031100422-brantner nova
pdf 054.2011-7241994695-SPP
pdf 049.2011-411102827-VEOLIA VODA.
pdf 043.2011.2011007-EINTERIERS
pdf 042.2011-0111000836-LE CHEQUE DEJEUNER
pdf 041.2011-022011-Mattoš
pdf 040.2011-012011-Mattoš
pdf 039.2011-20110111-DATAS
pdf 038.2011-1031100118-brantner nova
pdf 037.2011-1031100079-brantner nova
pdf 036.2011-11066-ECOMP
pdf 035.2011-5723690156-T-com
pdf 034.2011-1722923093-T-com
pdf 033.2011-22011-ZSsMS
pdf 032.2011-0111017311-LE CHEQUE DEJEUNER
pdf 031.2011-7123703882-SPP
pdf 030.2011-7123703651-SPP
pdf 029.2011-329096-SAMNET
pdf 028.2011-621100105-DATALAN
pdf 027.2011-442011-AQUASPIŠ
pdf 026.2011-242011-Kominárstvo
pdf 025.2011-7494801428-VSE
pdf 024.2011-20220044-DATAS
pdf 023.2011-30100025-PP COMP
pdf 022.2011-CEN19942010-Dexia
pdf 021.2011-2110022-STANEX PLUS
pdf 020.2011-2110028-STANEX PLUS
pdf 019.2011-7100787604-T-mobile
pdf 018.2011-411100969-VEOLIA VODA
pdf 017.2011-411100970-VEOLIA VODA
pdf 016.2011-411100971-VEOLIA VODA
pdf 015.2011-30100013-PP COMP
pdf 014.2011-7414667657-SPP
pdf 013.2011-7414667874-SPP
pdf 012.2011-12011-Ivan Nechaj
pdf 011.2011-2011000006-SVOISOFT
pdf 010.2011-2028022659-Poradca podnikateľa
pdf 009.2011-SNV192011-Dexia
pdf 008.2011-12011-Jozef Chovanec
pdf 007.2011-2011002-ISOMI
pdf 006.2011-1031104483-brantner nova
pdf 005.2011-0722586132-T-com
pdf 004.2011-20110444-AJFA,AVIS
pdf 003.2011-7271905725-SPP
pdf 002.2011-7271905984-SPP
pdf 001.2011-621003502-DATALAN

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk