Fotogaléria:

Anketa:

Komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda : PhDr. Ivan Lesnický (NEKA)
Členovia :
  Mgr. Jarmila Snopková (SMER)
  Anna Tomaškovičová (KDH)
   
 Náplň činnosti: V súlade s Čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany životného prostredia

Predseda:  
             
Členovia : Martin Augustiňák
  Mgr. Anna Federová
  Ing. Martin Kráľ
  Ing. Zuzana Šmelková
  Ing. Jozef Štofko
   
 Náplň činnosti:Komisia verejného poriadku, redakčná a pre styk s verejnosťou
Predseda:
PhDr. Ivan Lesnický            
Členovia : Ing. Lubomír Belej
  Jozef Košár
  Martin Mattoš
  Jarmila Rerková
  Mgr. Jarmila Snopková
  Stanislav Staroň
   
 Náplň činnosti:Komisia sociálna, bytová, pre kultúru a ostatné organizácie
Predseda:  Mgr. Jarmila Snopková      
Členovia : Anna Andrtová
  Mgr. Anna Federová
  Helena Geletková
  Bc. Bohumila Kalafutová
  Mgr. Denisa Mlynárová
  Magdaléna Peklanská
  Ing. Jozef Peklanský
  Jarmila Rerková
  František Svatuška
  Anna Tomaškovičová
   
 Náplň činnosti:Komisia pre šport a DHZ
Predseda: 
Stanislav Staroň 
Členovia : Anton Hudáček
  Ing. Jozef Peklanský
  Matej Rerko
  František Svatuška
   
 Náplň činnosti:Komisia pre školstvo a mládež
Predseda : Anna Tomaškovičová          
Členovia : Anna Hrušovská
  Mgr. Viera Hudáčková
  Ing. Denisa Mlynárová
  Mgr. Magdaléna Neupauerová
   
 Náplň činnosti:Komisia financií, rozpočtu a verejného obstarávania
Predseda : Ing. Jozef Štofko
Členovia : Ing. Marcel Jankovčin
  Ing. Jozef Peklanský
  Ing. Milan Sališ
  Jozef Štofko
  Ing. Jozef Tatarko
 
   
 Náplň činnosti:Komisia pre zakúpenie fekálneho vozidla

Predseda : Ľubomír Lesňák
Členovia : Mgr. Ľubor Mikula, MBA
  Ľubomír Rappensberger
  Ľubomír Seman
   
 Náplň činnosti:


Komisie obecného zastupiteľstva - sa zriaďujú v zmylse § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a ďalších osôb obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Na čele komisie je predseda, ktorého volí z radov poslancov obecné zastupiteľstvo.

členovia komisií sú uvedený v abecednom poradí

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk