Fotogaléria:

Anketa:

Záverečný účet a výročná správa obce Harichovce

Rozpočet obce
rok 2020
pdf Rozpočet obce Harichovce na rok 2020 - príjmy
pdf Rozpočet obce Harichovce na rok 2020 - výdavky
Rozpočet obce
rok 2019
pdf Rozpočet obce Harichovce na rok 2019 - príjmy
pdf Rozpočet obce Harichovce na rok 2019 - výdavky
Rozpočet obce
rok 2018
pdf Rozpočet obce Harichovce 2018 - príjmy
pdf Rozpočet obce Harichovce 2018 - výdavky
Rozpočet obce
rok 2017
pdf Rozpočet obce Harichovce 2017 - príjmy
pdf Rozpočet obce Harichovce 2017 - výdavky
Rozpočet obce
rok 2016
pdf Rozpočet obce Harichovce 2016 - príjmy
pdf Rozpočet obce Harichovce 2016 - výdavky
Výročná správa obce
pdf Výročná správa Obce Harichovce za konsolidovaný celok za rok 2018
pdf Výročná správa Obce Harichovce za konsolidovaný celok za rok 2017
pdf Výročná správa Obce Harichovce za konsolidovaný celok za rok 2016
pdf Výročná správa Obce Harichovce za konsolidovaný celok za rok 2015
pdf Výročná správa Obce Harichovce za konsolidovaný celok za rok 2014
pdf Výročná správa Obce Harichovce za konsolidovaný celok za rok 2013
pdf Výročná správa Obce Harichovce za konsolidovaný celok za rok 2012
pdf Výročná správa Obce Harichovce za konsolidovaný celok za rok 2011
Záverečný učet obce
pdf Záverečný účet obce za rok 2018
pdf Záverečný účet obce za rok 2017
pdf Záverečný účet obce za rok 2016
pdf Záverečný účet obce za rok 2015
pdf Záverečný účet obce za rok 2014
pdf Záverečný účet obce za rok 2013
pdf Záverečný účet obce za rok 2012
pdf Záverečný účet obce za rok 2011

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk