Fotogaléria:

Anketa:

Urbariát - informácie

Identifikačné údaje:
Urbariát, pozemkové spoločenstvo, Harichovce
Štúrova 544, 05301 Harichovce

Kontaktná osoba:
Štefan Glovičko
053 / 4496 207
0903 614 025
urbariatps@stonline.sk


V zmysle § 7 ods. 1. zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje Urbariát, pozemkové spoločenstvo, Harichovce svoj "Profil verejného obstarávateľa".

IČO: 00619914
DIČ: 2020503133
Obchodné meno: Urbariát, pozemkové spoločenstvo, Harichovce
Adresa sídla: Levočská 155, 053 01 Harichovce
Právna forma: 271 - Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.
Dátum vzniku: 29.01.1992
Predmet prevažujúcej činnosti (SK NACE) 02100 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
Predmet prevažujúcej činnosti (OKEČ) 02010 Lesníctvo a ťažba dreva


 

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk