Fotogaléria:

Anketa:

Vedenie obce

(stránka v prestavbe) 
 

            Ing. Lubomír BELEJ (NEKA)

          zástupca starostu obce

          obecharichovce@stonline.sk

          0905 945 035
 Jarmila ADAMCOVÁ (NEKA)
PhDr. Ivan LESNICKÝ (NEKA)

predseda komisie verejného poriadku, redakčnej a pre styk s verejnosťou

Ľubomír LESŇÁK (NEKA)
Miroslav SAKÁČ (SPOLU)

predseda komisie výstavby, územného plánovania a ochrany životného prostredia

člen komisie na ochranu verejného záujmu

člen komisie financií, rozpočtu a verejného obstarávania

miroslav.sakac@harichovce.sk
Mgr. Jarmila SNOPKOVÁ (SMER)

predsedníčka komisie sociálnej, bytovej, pre kultúru a ostatné organizácie

členka komisie na ochranu verejného záujmu

členka komisie verejného poriadku, redakčnej a pre styk s verejnosťou

Stanislav STAROŇ (NEKA)

predseda komisie pre šport a DHZ

člen komisie verejného poriadku, redakčnej a pre styk s verejnosťou
Ing. Jozef ŠTOFKO (NEKA)

predseda komisie financií, rozpočtu a verejného obstarávania

člen komisie výstavby, územného plánovania a ochrany životného prostredia

jozef.stofko@harichovce.sk
Anna TOMAŠKOVIČOVÁ (NEKA)

predsedníčka komisie pre školstvo a mládež

členka komisie sociálnej, bytovej, pre kultúru a ostatné organizácie

anna.tomaskovicova@harichovce.sk
Patrik HROBĽÁK

hlavný kontrolór obce

kontrolor@harichovce.sk

 

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk