Fotogaléria:

Anketa:

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Oficiálne výsledky volieb
pdf Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
Vyhlásenie kandidatúry
Zoznamy zaregistrovaných kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
Informácie pre voličov a kandidátov
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.
pdf Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
pdf Informácie pre voliča
pdf Oznámenie o určení počtu voličov
pdf Oznámenie - voliči so zrušeným trvalým pobytom
pdf Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
pdf Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
pdf Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
pdf Zapisovateľ miestnej volebnej komisie
pdf Emailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK
pdf Určenie plôch pre účely umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane
pdf VZN č. 52/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Harichovce
pdf Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pdf Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk