Fotogaléria:

Anketa:

Dochádzka poslancov OZ 2018 -2022

Archív dochádzky poslancov OZ 2014 - 2018 tu:

Dochádzka poslancov sa dopĺňa priebežne

Účasť poslancov na zasadnutiach
od 10.12.2018 do 9.4.2019


Jarmila ADAMCOVÁ 0/0
Ing. Lubomír BELEJ (NEKA)
5/5 100%
Sylvia GREČKOVÁ (NEKA) 0/0
PhDr. Ivan LESNICKÝ (NEKA)
5/5 100%
Ľubomír LESŇÁK (NEKA)
2/5 40%
Mgr. Jozef PRAMUKA 0/0
Jarmila RERKOVÁ (KDH)
4/5 80%
 Miroslav SAKÁČ (SPOLU)
 5/5  100%
 Mgr. Jarmila SNOPKOVÁ (SMER)
 5/5  100%
 Stanislav STAROŇ (NEKA)
 5/5  100%
 Ing. Jozef ŠTOFKO (NEKA)
 5/5  100%
 Anna TOMAŠKOVIČOVÁ (KDH)
 5/5  100%

mandát od 29.5. 2019
mandát do 30.5.2019
mandát od 30.5.2019
mandát do

mandát do 15.5.2019Mandát poslankyne Jarmily Rerkovej zanikol na základe § 25 ods. 2 písm. c) zákona 369/1990 Zb. dňa 15.5.2019. (vzdanie sa mandátu)

Mandát poslankyne Sylvie Grečkovej zanikol na základe § 25 ods. 2 písm. c) zákona 369/1990 Zb. dňa 30.5.2019. (vzdanie sa mandátu)

Mandát poslanca Mgr. Jozefa Pramuku zanikol na základe § 25 ods. 2 písm. c) zákona 369/1990 Zb. dňa xx.x.2019. (vzdanie sa mandátu)

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk