Fotogaléria:

Anketa:

Nové voľby do orgánov samosprávy obcí 2020

Výsledky volieb
pdf Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 3. 10. 2020
Vyhlásenie kandidatúry
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
Informácie pre voličov a kandidátov
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 57/2020 Z. z. určil deň konania nových voľby do orgánov samosprávy obcí na sobotu 3. októbra 2020.
pdf Oznámenie
pdf Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 25. marca2020, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu NR SR č. 334/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
pdf Informácie pre voliča
pdf Zapisovateľ miestnej volebnej komisie
pdf Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 4.4.2020
pdf Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 334/2019 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
docx Informačný list k spracúvaniu osobných údajov
Vzory kadidátnych listín
Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne a politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 4. februára 2020), zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.
docx Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce
docx Vyhlásenie nezávislého kandidáta
docx Podpisová listina na podporu kandidatúry nezávisleho kandidáta
docx Kandidátna listina politickej strany alebo koalície pre voľby starostu obce
docx Vyhlásenie kandidáta
docx Oznámenie o určení splnomocnenca a náhradníka

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk