Fotogaléria:

Anketa:

FSk Harihovčan
Folkórna skupina Harihovčan vznikla z popudu miestnych folklórnych nadšencov, predovšetkým Anny Krompigelovej, Tibora Hrušovského a Štefana Glovička, po oslavách 725. výročia prvej písomnej zmienky o obci Harichovce 14. Januára 1994. 

Prvou a dlhoročnou vedúcou a choreografkou do roku 2012 bola Anna Krompigelová. 

Vo svojich počiatkoch folklórna skupina pokračovala v národopisných aktivitách speváckého krúžku, ktorý v obci úspešne pôsobil a už v roku 1933 pod vedením učiteľa a zberateľa ľudových piesni Juraja Stolcza nahral v Československom rozhlase Harichovské ľudové spevy. 

Zbierka ľudových piesni, zachovaných zvykov, obradov a tancov tvoria základný repertoár folklórnej skupiny Harihovčan, ktorá je hybnou silou kultúrnych aktivít v obci. 

V súčasnosti vedúcou kolektívu je pani Helena Geletková
adresa: 1.mája 44, 053 01 Harichovce
mobil : 0944 497 903
e-mail : gelinka9@gmail.com                    
Facebook stránka Fsk Harihovčan

Autorom scénických pásiem je Ladislav Boržík 


Folklórna skupina vystupuje pri rôznych svetských, cirkevných a obecných slávnostiach, má významný podiel na vzniku folklórnych slávností v Harichovciach, ktoré sa od jej vzniku v roku 1994 v obci pravidelne organizujú a v súčasnosti patria medzi významné regionálne prehliadky folklóru s účasťou domácich i zahraničných kolektívov. Folklórna skupina vystúpila s týmito pásmami :
KRSTINY /1994, 2003/ Zvyky pri privítaní dieťaťa do života
DOŽINKY /1994, 2009/ Piesne, tance a ľudové rozprávanie pri ukončení žatevných prác
REGRÚTI /1995/ Rozlúčka regrútov s rodinou a obecnou pospolitosťou so spevom a tancom
FAŠENGY / 1996, 2009, 2012, 2013/ Fašiangový sprievod masiek so spevom a tancom
PRIADKY /1997/ Zábavné zobrazenie stretnutia žien v kudzelnej chyži
KATARÍNSKA ZÁBAVA /1998/ Posledná zábava pred adventom
VIANOCE NA DEDINE /1999, 2009, 2012/ vinše, koledy, jasličkare... čaro Vianoc
S GAČAMI /2000/ Zvyky pri príprave svadby, žartovné pesničky a ľudové rozprávanie
DO KOSCELA JEDNO A Z KOSCELA DVOJO /2001/ Svadobné zvyky
STAVANIE MÁJOV /2002, 2013/ Slávnosť stavania obecného mája na Turice
ČEPENIE NEVESTY /2004, 2013/ Svadobné zvyky. 

OCENENIA :
- Ženská spevácka skupina 3 miesto v regionálnej súťaži v Prakovciach v roku 1994,
- 1. miesto v regionálnej súťaži dedinských folklórnych skupín v Krompachoch v roku 2002
- Trikrát 1.miesto v súťažnej relácii STV Kapura v roku 2009
- Dve 1 a jedno 2 miesto v súťažnej prehliadke hudobného folklóru v Kojšove v roku 2012. Skupina úspešne účinkovala na festivaloch doma i v zahraničí /Spišské folklórne slávnosti, Východoslovenský folklórny festival v Dargove, FS v Heľpe,Krivanoch, Smižanoch, Iliašovciach, Markušovciach, Danišovciach, Liptovskej Tepličke, Spiš. Štvrtku, v Bieczu a Starom Sacze v Polsku, v Maďarsku, Srbsku a Taliansku. 

Pre Slovenský rozhlas, resp. Radio Regina nahrala skupina upravené pásma Stavanie mája, Dožinky, Fašengy, Kersciny,S gačami , Čepenie nevesty a piesne pre reláciu Cimbal paráda. V roku 2000 pre TV Markíza nahrala pásmo pesničiek do relácie Anderov rebriňak.
Folklórna skupina Harihovčan každý utorok pripravuje na skúškach program, s ktorým vystupuje v blízkom i ďalekom okolí. Program je zostavovaný z , ľudových zvykov, pesničiek a tancov znašej obce .

Kalendár:

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk